parginti

parginti
1 pargiñti, par̃gena, par̃ginė 1. refl. tr. pavyti einant ar bėgant namo: Veiziu atsisukęs – parsigena mane daug vaisko Plng. | prk.: Čia pat lytus parsìgena Vvr. 2. tr. parvaryti galvijus namo: Aš galvijus par̃giniau namo J. Jis išginęs nepriganė, o pargìnęs neuždarė Dkš. Dabar anksti yra, neigi metas pekų parginti BB1Moz29,7. ^ Kad ans toks kaip ne viską pargìnęs (ne viso proto, pusgalvis) Lkv. Jie visi tokie nepargìnę Trg. Na, pargiñk (linki ganančiam piemeniui praeidami)! Ss. | refl. tr.: Aviganis parsiginė avių bandą . \ ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; parginti; perginti; praginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • parginti — pargiñti vksm. Pargi̇̀nę kárves namõ, uždãrė tvárte …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perginti — 1 perginti tr. praleisti?: Žmonės galėtų valandą be ilgėjimos parginti P. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankstinti — añkstinti ( yti), ina, ino intr. per anksti ką daryti, skubinti: Kam taip añkstini sėti žirnius? J. Mano kišeninis [laikrodis] añkstina Alk. Añkstina i añkstina karves iš ganyklos parginti Šll. | refl.: Ko taip ankstinies, t. y. anksti keli? …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apypietis — sm. (1) K, J; R257 žr. apypietė 1: Apypietyje sykį parbėgo piemenukas iš žirnių V.Piet. Apypiečiais (apypiečiu) gali parginti namo Skr. Apypiečiais atejo ir tetulė Darata Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daginti — 1 ×dagìnti, dàgena, dàginė (hibr.) tr. visiškai pavyti: Vagį bėgantį giniau giniau ir nedaginiau J. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ginti — 1 giñti, gẽna, gìnė tr. K, Š 1. varyti: Gink visus vaikus šalin Vdžg. Bepigu neginti, kad bėga S.Dauk. | Dabar bimbalelį giñsiam (toks vaikų žaidimas) Vkš. | prk.: Tokios kal̃bos Tarutį dar labiau liūdesin ginė P.Cvir. Gena visus dienos į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išginti — 1 išgiñti, ìšgena, ìšginė tr. 1. išvaryti: Mano tėvui tai kančia buvo, kad okupantai išgindavo visą kaimą prie tiltų, prie plentų [taisymo] P.Cvir. Vienus nugalabijo, kitus iš savo žemės išginė M. Valanč. | prk.: Rugiai išgena žoles iš dirvos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”